(068) 411-411-5
(пн-сб с 9:00 до 18:00)
(098) 64-88-006
(пн-сб с 9:00 до 18:00)
Покатили с нами!
Интернет закачаешься.

  Главная
  Новости
  Тарифы
  Статистика
  Контакты
  Настройка
 Загрузки
 

Температура на улице:
11.5 °CЯндекс.Метрика

Ваш IP: 3.233.242.204

Copyright © GriF
2009 - 2021
   
 
Публічний договір

Ця угода носить характер публічного договору-оферти згідно ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного і безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) і його Додатків. Цей Договір є публічним, його умови однакові для всіх споживачів.

Фізична особа підприємець Подлеський Р.Л., у подальшому названий як Оператор зв’язку, який діє на підставі Статуту, та фізична чи юридична особа яка користується послугами ФОП Подлеський, у подальшому – Абонент, з другого боку, що разом і окремо іменуються Сторонами, згідні з умовами цього Договору про послуги по доступу в мережу Інтернет (у подальшому – Договір).


1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

“Абонент” – споживач Послуг, який отримує їх на умовах Договору.

“Абонентна плата” – щомісячний фіксований платіж, який може встановлювати Оператор зв’язку за постійний доступ до Послуг незалежно від факту їх отримання.

“Абонентське обладнання (Кінцеве обладнання)” – сукупність ліній зв’язку, електронних пристроїв та програмного забезпечення, що належить Абоненту, відповідає вимогам чинних стандартів і забезпечує отримання Послуг.

“Внутрішній трафік” – Трафік між абонентами об’єднаної внутрішньої мережі та з локальних ресурсів k4u.Net.

“Електронна поштова адреса” – рядок з певною комбінацією знаків латиниці, наприклад, user@dp.ua, де "user" – псевдонім Абонента, символ "@" – ознака електронної пошти, а "dp.ua" – доменне ім’я.

“Електронна поштова скринька” – місце зберігання електронних поштових повідомлень, куди надходить інформація, що адресована Абоненту.

“Заявка” – зареєстроване диспетчерською службою Оператора зв’язку усне чи то письмове повідомлення Абонента про неякісне отримання Послуг або про їх відсутність, чи замовлення на надання Технічної підтримки.

“Інтернет (Internet)” – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет Протоколі (IP), визначеному міжнародними стандартами.

“Інформаційна мережа” – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації та передавання і приймання сигналів будь-якого роду з використанням для розповсюдження цих сигналів штучно створеного середовища з оптичних і дротових ліній зв’язку.

“Календарний місяць” – це період часу від першого до останнього дня цього місяця.

“Оплата послуг” – грошові надходження від Абонента до Оператора зв’язку, які складаються з Абонентної плати, сплати інших сервісів та робіт з Технічної підтримки згідно тарифів, вказаних у Додатку №1.

“Особистий рахунок” – форма обліку Оплати послуг, що містить відомість, яка постійно відображує поточні грошові надходження та витрачання коштів Абонента.

“Пароль” – таємний, відомий тільки Абоненту, рядок довжиною не менше шести символів латинського алфавіту і цифр, що разом зі Псевдонімом є ключем для отримання доступу до ресурсів Оператора зв’язку.

“Послуги (Послуги по доступу в Інтернет)” – виконання Оператором зв’язку комплексу робіт, пов’язаних з організацією та забезпеченням доступу до ресурсів і служб Інтернету, а також надання Абоненту Технічної підтримки.

“Оператор зв’язку” – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

“Псевдонім” – рядок довжиною не менше шести символів латиниці і цифр.

“Технічна підтримка” – виконання Оператором зв’язку робіт по налагодженню Абонентського обладнання за затвердженими тарифами.

“Точка з’єднання” – зона розмежування відповідальності Оператора зв’язку та Абонента.

“Трафік” – автоматичний обмін інформацією (даними), що здійснюється поміж Абонентським обладнанням і ресурсами та службами Інтернет чи обладнанням Оператора зв’язку, чи іншими абонентами.

“Швидкість доступу до Інтернет” – швидкість отримання інформації від ресурсів Інтернет, яка може постійно змінюватися від Швидкості з’єднання до нуля, в залежності від технічних параметрів і завантаження низки сегментів Інтернет.

“Швидкість з’єднання” – максимально допустима швидкість обміну інформацією між обладнанням Оператора зв’язку та Абонентським обладнанням.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зв’язку надає Абоненту Послуги по доступу в Інтернет, а Абонент сплачує та отримує Послуги, при цьому Сторони зобов’язуються дотримуватися умов Договору.

2.2. Перелік та вартість Послуг наведені в Додатку №1 та Додатку №2 до договору про послуги по доступу в Інтернет (у подальшому – Додаток №1, Додаток №2), що є невід’ємною частиною Договору.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ

3.1. Оператор зв’язку має право:

3.1.1. Змінювати тарифи на Послуги залежно від вартості послуг, що надаються Оператору зв’язку третіми особами і впливають на собівартість Послуг, а також в залежності від розміру податків та інфляційних процесів.

3.1.2. Виконувати ремонт і технічне обслуговування інтерактивного обладнання Інформаційної мережі, що може викликати призупинення Послуг на невизначений термін, але не більше 72 годин, попередивши Абонента під час дзвінка до служби підтримки Оператора зв’язку.

3.1.3. У випадку виявлення неполадок будинкової електромережі або електричного заземлення, тимчасово роз’єднувати Абонентське обладнання та обладнання Інформаційної мережі, щоб запобігти їх електричного пошкодження, до усунення неполадок власником або експлуатантом житлового фонду.

3.1.4. Здійснювати аналіз Трафіку при виникненні конфліктних ситуацій по Договору, а також для виявлення спроб несанкціонованого доступу та для запобігання розповсюдження комп’ютерних вірусів з метою збереження працездатності інфраструктури власної мережі, захисту інтересів Сторін і третіх осіб.

3.1.5. Призупиняти надання Послуг, якщо на Особистому рахунку відсутні кошти, або якщо їх не вистачає для повної сплати Послуг.

3.1.6. Призупиняти надання Послуг Абоненту, який порушив власні зобов’язання згідно п. п. 4.2.6 – 4.2.13 Договору.

3.1.7. Призупинити тимчасово або повністю надання Послуг, якщо Абонент навмисне чи ненавмисне налаштував своє обладнання (комп’ютер, роутер та ін.) не правильно.

3.1.8. Відновляти надання Послуг після усунення Абонентом всіх порушень, і підтвердження Оплати послуг, погашення заборгованості та відшкодування збитків.

3.1.9. Припинити надання Послуг і скасувати Договір, якщо Абонент порушив власні зобов’язання згідно п. 4.2.12 Договору.

3.1.10. Частково чи повністю відключити Абонента, чи виписати штраф у розмірі збитків, що зазнав Оператор зв’язку, за порушення пунктів 3.1.7, 4.2.15, 6.10, 6.11.

3.2. Оператор зв’язку зобов’язується:

3.2.1. Після укладання Договору та оплати вартості робіт з підключення приєднати Абонентське обладнання до Інформаційної мережі та здійснити наладку з’єднання.

3.2.2. Завести на Абонента Картку параметрів з’єднання, і на підставі її змісту зареєструвати обладнання Абонента в базі даних Оператора зв’язку, створити Особистий рахунок та постійно відображати на ньому надходження і витрачання коштів Абонента.

3.2.3. Забезпечувати цілодобове функціонування обладнання Інформаційної мережі.

3.2.4. Інформувати Абонента на його запит по телефону або шляхом розміщення інформації на web-сайті Оператора зв’язку www.k4u.net.ua про планові технічні заходи, а також про аварії інформаційних систем.

3.2.5. Інформувати Абонента шляхом розміщення інформації на web-сайті Оператора зв’язку www.k4u.net.ua про зміни, що стосуються порядку і умов надання Послуг не пізніше, ніж за десять днів до набуття чинності таких змін.

3.2.6. Призупиняти Послуги згідно п. 5.9 на строк від одного до трьох місяців.

3.2.7. Приймати і реєструвати Заявки Абонента, виконувати роботи по усуненню неполадок та пошкоджень Інформаційної мережі протягом 72 годин з моменту реєстрації відповідної Заявки.

3.2.8. В узгоджений з Абонентом період часу надавати йому Технічну підтримку за діючими тарифами.

3.2.9. Вести достовірний облік Послуг, та забезпечувати правильність застосування тарифів.

3.2.10. При розірванні Договору закрити Особистий рахунок Абонента без повернення невикористаних Абонентом коштів.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

4.1. Абонент має право:

4.1.1. Знайомитись з умовами укладання Договору, з тарифами на Послуги, а також зі змістом нормативних документів, які регламентують надання Послуг.

4.1.2. Використовуючи стандартні засоби web-серфінгу (Internet Explorer, Opera та ін.), щоб ознайомитись з поточним станом Особистого рахунку (відображає баланс платежів Абонента та вартість Послуг Оператора зв’язку, а також обсяг послуг в натуральному вираженні) на web-сайті Оператора зв’язку www.k4u.net.ua

4.1.3. Сповіщати диспетчерську службу Оператора зв’язку про неякісне отримання Послуг або про їх відсутність усно, письмово або по телефону.

4.1.4. Призупиняти Послуги на строк від одного до трьох місяців зі збереженням стану Особистого рахунку згідно пункту 5.9.

4.1.5. Володіти, користуватися та розпоряджатися інформацією, що отримана ним з Інтернету за власним розсудом, дотримуючись при цьому українського та міжнародного законодавства.

4.1.6. Оскаржувати неправомірні дії працівників Оператора зв’язку згідно з законодавством.

4.1.7. Розірвати Договір, повідомивши про це Оператора зв’язку шляхом подання письмової заяви не менше, ніж за десять днів до запланованої дати розірвання, дотримуючись п.3.2.10.

4.2. Абонент зобов’язується:

4.2.1. Надати необхідні відомості для внесення їх в Картку Абонента.

4.2.2. Призначити і назвати відповідальну особу, яка буде мати доступ до конфіденційної інформації Абонента, та представляти його інтереси в стосунках з Оператором зв’язку.

4.2.3. Регулярно (не менш ніж раз на місяць) знайомитись з новинами на web-сайті Оператора зв’язку www.k4u.net.ua

4.2.4. Перевіряти стан Особистого рахунку, своєчасно та в повному обсязі сплачувати Послуги згідно п. п. 5.1, 5.2. та 5.5. Договору.

4.2.5. Інформувати Оператора зв’язку про зміну платіжних реквізитів.

4.2.6. Відповідати за зміст інформації, яка передається з Абонентського обладнання по мережі Інтернет, за збереження державної, комерційної, та іншої таємниці незалежно від використання або невикористання будь-яких засобів, програм, ресурсів і служб.

4.2.7. Не розповсюджувати інформацію, зміст якої суперечить українському чи міжнародному законодавству, регламентованим або загальноприйнятим нормам стосунків та суспільної моралі.

4.2.8. Не робити спроб несанкціонованого доступу до комп’ютерів і комп’ютерних мереж третіх осіб.

4.2.9. Не допускати створення незручностей та перешкод у користуванні Послугами третім особам.

4.2.10. Не робити самостійно і не залучати третіх осіб до спроб втручання до Інформаційної мережі.

4.2.11. Не надавати третім особам можливості користуватися Послугами.

4.2.12. Не намагатися отримати доступ до внутрішніх ресурсів системи Оператора зв’язку шляхом подолання захисту (комп’ютерного зламу), не змінювати параметри з’єднання і не підмінювати реєстраційні дані аутентифікації без згоди Оператора зв’язку. Самовільна зміна Абонентом цих параметрів однозначно розцінюється як спроба подолання чи обходу системних засобів захисту з метою крадіжки Трафіку.

4.2.13. Надавати працівникам Оператора зв’язку можливість виконувати всі необхідні роботи.

4.2.14. Надавати на вимогу працівників Оператора зв’язку відповідні розрахункові документи, що підтверджують сплату наданих Послуг.

4.2.15. Дотримуватись правил етикету в чатах, форумах, при телефонному зверненні в службу підтримки та інших сервісах масового спілкування Абонентів Оператора зв’язку.

4.2.16. При розірванні Договору сплатити всю існуючу заборгованість.


5. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Абонент сплачує Послуги за вибраним ним тарифом за авансовою системою оплати у порядку та у відповідності з їх переліком та вартістю, які наведені в Додатку №1 та Додатку №2 і затверджені Оператором зв’язку згідно з законодавством. Абонент сплачує послуги не менше, ніж за один місяць наперед. Вартість Послуг Оператора зв’язку розраховується щомісяця на підставі прейскуранту (Додаток №1).

5.2. Якщо Абонент підписав Договір з тарифом, в якому передбачена Абонентна плата, то він повинен піклуватися про те, щоб на перше число кожного місяця на Особистому рахунку була достатня сума грошей, тому що наприкінці останнього дня кожного місяця автоматизована комп’ютерна система Оператора зв’язку здійснює аналіз стану Особистого рахунку.

5.3. Якщо на початок нового місяця на Особистому рахунку достатньо коштів, здійснюється зарахування Абонентної плати, передбаченої вибраним Тарифом. Після зарахування Абонентської плати залишок коштів використовується абонентом для сплати інших сервісів.

5.4. У випадку недостачі коштів на Особистому рахунку на початок нового місяця або у випадку відсутності абонплати, з першого числа несплаченого місяця Послуги призупиняються. Відновлення надання Послуг здійснюється автоматично при надходженні на Особистий рахунок суми, достатньої для зарахування Абонентної плати.

5.5. Відсутність Абонентської плати протягом трьох місяців спричиняє відключення Абонента від Домашньої мережі, розрив Договору в односторонньому порядку та припинення надання усіх видів послуг зі сторони Оператора зв’язку.

5.6. У випадку, коли пункт 5.5 має місце, усі кошти з Особового рахунку, які не були використані Абонентом, анулюються. Повторне підключення Абонента здійснюється при новому укладенні Договору та оплати робіт по підключенню згідно Додатку №1 та Додатку № 2 на момент укладення Договору.

5.7. Невикористаний обсяг часу, що передбачається Абонентською платою, на наступний розрахунковий період не переноситься і не компенсується.

5.8. Оператор зв’язку приймає від Абонента Оплату послуг безпосередньо, через банк або інші платіжні системи, вказані на web-сайті Оператора зв’язку www.k4u.net.ua

5.9. Абонент має можливість “заморозити” Особистий рахунок терміном до трьох календарних місяців, що є підставою для тимчасового припинення надання Послуг Оператором зв’язку. “Заморозити” рахунок необхідно не пізніше першого числа необхідного періоду. Вартість даної послуги зазначена у Додатку №1.

5.10. У випадку зміни законодавчих та нормативних актів, тарифів та зборів Міністерства Зв’язку (інших структур і органів зв’язку), введення інших обов’язкових платежів, які розповсюджуються на мережу Internet, а також зміна індексу цін на території України Оператор зв’язку має право в безумовному порядку зробити переоцінку надаваних Абонентові послуг, повідомивши абонента не менш ніж за 10 днів до моменту зміни цін, шляхом публікування нових цін на web-сайті Оператора зв’язку www.k4u.net.ua


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Оператор зв’язку несе матеріальну відповідальність перед Абонентом за несвоєчасне усунення пошкоджень Інформаційної мережі з вини Оператора зв’язку, сплачуючи Абоненту штраф в розмірі п’ятдесяти відсотків від авансу, виплаченого Абонентом за перевищення контрольного терміну виконання робіт по усуненню несправностей — трьох робочих діб з моменту реєстрації відповідної Заявки.

6.2. Оператор зв’язку звільняється від матеріальної відповідальності перед Абонентом за невиконання або за неналежне виконання зобов’язань, якщо причиною цього є обставини непоборної сили, як то: неможливість продовження надання Послуг в наслідок рішень органів державної влади або місцевого самоврядування, вирізання та крадіжка магістралей та обладнання, ушкодження обладнання та магістралей третіми особами, які унеможливлюють часткову чи повну подальшу діяльність цього договору, війна і військові дії, аварії та катастрофи, громадянські заворушення, пожежі, вибухи, крадіжки, саботаж, повені, удари блискавки, інші екстремальні природні явища.

6.3. Оператор зв’язку не несе матеріальної відповідальності у випадках:

– некомпетентності Абонента в користуванні Абонентським обладнанням;

– виходу з ладу Абонентського обладнання;

– перебоїв у енергопостачанні;

– інших обставин, на які Оператор зв’язку не має можливості впливати.

6.4. При виявленні порушень Абонентом зобов’язань згідно п. п. 4.2.5. – 4.2.12. Договору, відшкодування збитків Оператора зв’язку покладається на Абонента.

6.5. Оператор зв’язку звільняється від відповідальності за прямі чи непрямі збитки, яких зазнав Абонент в наслідок використання чи неможливості використання Послуг Оператора зв’язку.

6.6. Оператор зв’язку звільняється від відповідальності за збитки будь-якого роду, яких зазнав Абонент чи третя сторона в ході використання Абонентом Послуг, роботи інших Абонентів чи робіт Оператора зв’язку.

6.7. Оператор зв’язку звільняється від відповідальності за збитки будь-якого роду, яких зазнав Абонент в результаті дії шкідливого програмного забезпечення (комп’ютерні віруси, програми взлому та ін.).

6.8. Оператор зв’язку не несе відповідальності за зміст інформації, яку Абонент приймає/передає.

6.9. Оператор зв’язку не несе відповідальності в разі передачі Абонентом третім особам явно чи неявно програмного забезпечення та паролів і не приймає претензій за збитки, понесені у зв’язку з цим.

6.10. Абонент не має права без дозволу Оператора зв’язку змінювати настройки, надані Абоненту в Додатку№2 до даного Договору.

6.11. Абонент не має права підключати до кабелю Оператора зв’язку не сертифікованого обладнання стандартом IEEE групи 802.3.


7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Спірні питання між Абонентом та Оператором зв’язку можуть вирішуватися у судовому порядку.

7.2. Абонент згоден з тим, що персональна інформація про нього, яка наведена в Договорі, буде занесена до комп’ютерної бази даних Оператора зв’язку, при цьому Оператор зв’язку забезпечує захист інформації про Абонента і несе відповідальність за її нерозголошення згідно законодавства.


8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту повного і безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) і його Додатків і діє до тридцять першого грудня поточного року.

8.2. Договір пролонгується на наступний рік, якщо жодна зі Сторін не сповістила іншу про намір його скасування за десять днів до закінчення строку дії Договору. Такий порядок пролонгації зберігається також і надалі.

8.3. Договір може бути скасований достроково:

– за ініціативою Оператора зв’язку при порушенні Абонентом власних зобов’язань, або якщо Абонент на протязі трьох місяців поспіль не користувався Послугами (за винятком п. 4.1.4. Договору);

– за ініціативою Абонента відповідно до п. 4.1.7. Договору.

8.4. При достроковому скасуванні Договору ініціатор скасування письмово сповіщає іншу Сторону принаймні за десять днів.